Obec Dolní Pěna
Dolní Pěna
Obec Dolní Pěna

Kácení stromů

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

(dřevina rostoucí mimo les je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond) se řídí ustanoveními zák. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou MŽP č. 395/92 Sb.

Kdy není třeba žádat o povolení?

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (pokud se nejedná o chráněný druh nebo o významný krajinný prvek) nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí (viz výše). Dále není povolení třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je Obecnímu úřadu do 15 dnů od provedení kácení.

Jak žádat o povolení kácení?

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém tyto dřeviny rostou, na Obecní úřad obce.

Žádost musí obsahovat

a) jméno a adresu žadatele

b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucích mimo les

c) specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí

e) zdůvodnění žádosti

Pozor: Ze zákona vyplývá, že právnická osoba musí o povolení kácení žádat vždy. 

Další informace

Obecní úřad může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Pokud Obecní úřad neuloží provedení náhradní výsadby, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši stanovené zákonnými předpisy.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
polojasno 21 °C 10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 19/12 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 20/12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 20/10 °C