Úvod > Obecní úřad > Výstavba a územní plán > Informace pro stavebníky

Informace pro stavebníky

Zásady přístupu obce k budování inženýrských sítí v lokalitách s novou výstavbou

Vzhledem k tomu, že v sídlišti Na Výsluní probíhá dokončování inženýrských sítí a na obec se obracejí další zájemci o stavění v lokalitách navazujících i jiných, jeví se nám jako vhodné stanovit jednoznačně pravidla dalšího budování inženýrských sítí. Dávné rozhodnutí o vybudování infrastruktury v sídlišti Na výsluní z prostředků obce nepovažujeme za šťastné, neboť náklady na tuto infrastrukturu nese obec, ale výnosy z této infrastruktury v podobě zhodnocení dotčených pozemků plynou jinam, druhdy osobám, které nejsou ani občany naší obce. Z těchto důvodů bylo přijato následující usnesení:

Usnesení zastupitelstva ze dne 23.10.2003:

Zděděný problém nehotové silnice a infrastruktury (voda, kanalizace, osvětlení) na Výsluní považujeme za nutné dořešit - v naplánovaném rozsahu. Důvodem pro dokončení je i přidělená státní dotace, kterou měla obec využít na výstavbu infrastruktury pro 22 rodinných domů v sídlišti na Výsluní. Proto se obecní zastupitelstvo usneslo financovat výstavbu chybějící silnice z vlastního rozpočtu, respektive využít bankovní úvěr.
Dále byla podána žádost o dotaci na výstavbu chybějící části veřejného osvětlení.

K nově vznikajícím obytným zónám:

Obec Dolní Pěna nemá finanční možnosti zainvestovat výstavbu infrastruktury pro jakoukoli další obytnou zónu. Obecní rozpočet je již nyní dost zatížen kvůli dokončení sídliště na Výsluní. Navíc obec ani nemůže očekávat žádný výnos z prodeje případně zainvestovaných pozemků, jelikož se všechny nacházejí ve vlastnictví jiných osob. Za této situace nelze očekávat, že by obec Dolní Pěna hradila tuto výstavbu.
Naopak v zájmu obce je, aby sítě byly zbudovány v takové kapacitě, aby se v území mohly realizovat i případné další záměry jiných investorů. Obec potřebuje mít sítě vždy zbudovány tak, aby byl zajištěn případný další rozvoj území. Tyto požadavky bude obec hájit v územním plánu, během územního i stavebního řízení.
Obec se bude snažit vždy včas s investorem/investory dohodnout ještě před územním řízením o tom, že sítě nutné k realizaci investice do nové výstavby provede investor svým vlastním nákladem. Výstavba obcí vlastněných sítí, tj. vodovodu a kanalizace by mohla být financována z poplatku určeného novelizovanou vyhláškou za předpokladu, že bude v souladu s globálními zájmy obce. Ostatní sítě (elektřina, plyn, telefon) obec nevlastní ani neprovozuje, tudíž jejich výstavbu nebude hradit ani částečně. Komunikace bude obec budovat pouze v případě, že na ně obdrží dotaci ze státního rozpočtu nebo z jiných zdrojů.

usneseni-zastupitelstva.pdf usneseni-zastupitelstva.pdf (93 kB)
Kontakty

Obecní úřad Dolní Pěna
377 01 Jindřichův Hradec


Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
IČ: 00512940


Telefon: +420 602 284 933
Mail: obecni.urad@dolnipena.cz
URL: www.dolnipena.cz

ePodatelna

Využijte možnosti komunikovat s úřadem přes internet.

Vstoupit do podatelny